Tel: +48 662 110 080
biuro@marsala.pl

Nasza oferta:

Marsala sp. z o. o.
ul. Instalatorów 7 lok. 10
02-237 Warszawa
NIP: 522-301-03-56
REGON: 146962467
KRS: 0000485170
Kapitał zakładowy: 150 000 zł  ·  Nr rachunku: 49 1910 1048 2268 1244 1762 0001